Duurzaam bestaansrecht van organisaties


“It is not the strongest of the species that survives,
not the most intelligent that survives.
It is the one that is the most adaptable to change.” 

Charles Darwin

Traditionele organisaties zijn vaak te log en te groot om snel op de veranderende markt en klantvragen in te spelen. Om daar verandering in te brengen en snel te kunnen schakelen is een andere manier van werken nodig. Deze manier van werken vraagt ook om ander leiderschap. Adaptive Leadership wordt gedefinieerd als ‘het leiderschap dat nodig is om verandering te bewerkstelligen om individuen te laten floreren’. Hierbij wordt specifiek de nadruk gelegd op het creëren van omstandigheden waarin werknemers autonoom veranderingen door kunnen voeren.

Verandering in organisaties is vaak iets wat van bovenaf wordt opgelegd en tot veel weerstand bij medewerkers kan leiden. Door een organisatie op elk niveau continu in beweging te laten zijn, is veranderen niet alleen makkelijker, maar zal er ook meer draagvlak voor verandering in de organisatie zijn. Het gaat om de mindset. Nu is het niet de bedoeling dat een organisatie verandert om het veranderen, maar is het wel belangrijk dat een organisatie wendbaar genoeg is om te kunnen veranderen wanneer de markt daar om vraagt. De Balance Academy heeft de kennis en ervaring in huis om uw organisatie meer adaptief te maken door het leiderschap te helpen ontwikkelen dat op alle niveaus nodig is om dit te bereiken. 

Growth-mindset

Om veranderingen door te kunnen voeren en op een innoverende, veranderingsgerichte wijze naar werksituaties te kijken dient een medewerker te beschikken over een Growth-mindset. Maar wat houdt dat precies in? Onderzoek van psycholoog Carol Dweck (C. Dweck, Mindset: How You Can Fulfil Your Potential, 2012) toont aan dat de manier waarop je tegen het leven aankijkt van groot belang is voor de manier waarop je (in je werk) met problematiek omgaat. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een Growth-mindset en een Fixed-mindset. Waar iemand met een Fixed-mindset zich neerlegt bij de omstandigheden, weinig geloof heeft in het ontwikkelen van zwakke punten en eerder opgeeft bij tegenslag, zal iemand met een Growth mindset obstakels juist als een uitdaging zien, fouten als een kans om te leren zien en doorzetten wanneer het moeilijk wordt. Het tijdig herkennen van ‘Fixed gedrag’ en hier een positieve draai aan geven kan er voor zorgen dat de mindset verandert. Wanneer dit consequent wordt toegepast zal iemand makkelijker mee kunnen gaan in verandering en onderdeel worden van het Adaptive Leadership framework. Leiders dienen er dus alles aan te doen om een Growth-mindset bij hun team te bewerkstelligen. Wilt uw weten wat Adaptive Leadership Programma voor uw bedrijf zou kunnen betekenen? Je kunt ons kantoor in Amsterdam bereiken via onze contact pagina.